REGRESSION

Regression och TLT

Under en regression går man tillbaka i livet för att leta reda på och lösa blockeringar som man har i kroppen. Det kan vara minnen, tankar, känslor eller bilder. Blockeringen kan ha sitt fäste i detta livet eller i ett TLT(tidigare liv).

Många kommer för att de har kört fast i sin utveckling, nyfikenhet, är irriterade på ett mönster man inte kan bryta och vill veta varför. De kan också ha värk där det ligger en känsla man vill bli av med.

I dagens samhälle där allt går så fort, där intrycken är så stora så ökar stressen och då orkar man inte hålla sig i balans, man blir ”genomskinlig” då kan känslomässiga blockeringar blomma ut och bli stora.

Genom en regression när man upplever känslan fullt ut då kan kroppen starta läkandet av själen och man blir av med smärtan. Man kan också om man går igenom en tidigare liv upplevelse inse att man faktiskt har levt ett tidigare liv och få förståelse om skeenden.

Olika typer av regressioner:

  • Barndom Tonår
  • Tidigare – Liv
  • Liv mellan liven
  • Till livmodern
  • Framtid (Progression)
  • Inre resor
  • Delpersonligheter
  • Resan – Fysiska
  • Resan – Känslomässiga

 

Hur går en regression till?

En session brukar gå till så, att du kommer till mig och vi samtalar först en stund om varför du kommit. Om eventuella problem, bekymmer eller mönster du skulle vilja få klarhet i.

Därefter leder jag ner dig i ett djupt avslappnat tillstånd. Som följs av en kort meditation för att nå ännu djupare in i ditt inre. Du är hela tiden medveten om vad som händer, är aldrig ”borta” på något sätt. Utan befinner dig i ett mycket skönt tillstånd av total avslappning och vila. När du är i detta tillstånd har du tillgång till alla dina minnen ( cellminen ), från tidig barndom, livmodern innan födsel, andra sidan och tidigare liv. Där du hamnar i regressionen beror på var i tiden den blockering du söker efter kommer ifrån.

Under sessionen leder jag dig genom att ställa frågor utifrån det du berättar för mig att du upplever.

Vi har hela tiden en kommunikation och du kan när du vill avbryta sessionen. Under sessionen som varar ca 2 timmar antecknar jag allt du säger. Du får sedan en kopia av dessa anteckningar. När regressionen är klar och jag fört dig tillbaka, samtalar vi igen en stund om dina upplevelser, innan du går hem. Jag ber dig också att efter ca 2 veckor ringa mig för ett uppföljande samtal (ca 15 min). Så jag får höra hur du mår och om du har några funderingar kring din regression.