EMI

EMI – Ögonrörelseterapi

Allt är i ständig utveckling, så också terapimetoder. I den förändring som nu pågår finner vi att läkare, psykiatriker och forskare tar fram tekniker som ger en snabbare och mer omedelbar emotionell och kognitiv förändring. EMI-tekniken tar endast 1,5 – 2 timmar hos terapeuten och oftast räcker det med en eller ett par sessioner för att avhjälpa problemet. EMI är en relativt ny psykoterapimetod och togs fram av Dr Danie Beallieu och Dr Steve Andreasson. EMI är förkortning på Eye Movement Integration och är en ung terapiform som är speciellt bra att använda sig av om klienten har svårt att tala om sina känslor och kanske drar sig för att söka upp en terapeut för att få hjälp. Här behöver inte klienten berätta om orsaken till problemet. Det kan till exempel handla om känslor som är förknippade med skuld eller skam. Via ögonrörelser når man den plats där allt kopplat till en traumatiserande/känslosam händelse finns lagrad. Ögonrörelserna gör att den emotionella laddningen tunnas ut för att tillslut helt upplösas. EMI är en mycket intressant metod som snabbt erövrar terapivärlden. Detta är en terapi som syftar till att förändra tankemönster. Hur går en behandling till?

Den orsak/känsla som klienten söker för, har tidigare gått in genom ögonen och lagrats som ett minnesspår i klientens hjärna. Genom att ta fram och känna känslan och samtidigt följa en penna med blicken, som terapeuten för i speciella mönster, kan man förändra eller ta bort detta minnesspår och ersätta det med en positiv känsla istället. Effekten av behandlingen är omedelbar. Dr Steve Andreasson beskriver denna enkla metod: ”Ögonrörelserna, som länkar samtliga områden i synfältet, får klientens alla inre neurologiska resurser att aktiveras och fokuseras på det problemområde klienten valt”. När är EMI en lämplig metod? EMI lämpar sig utmärkt när man vill förändra en viss känsla eller beteende man har som är negativt laddad. Det kan röra sig om…

 • Oro
 • Stress
 • Ångest
 • Fobier
 • Rädslor
 • Starka trauman
 • Otäcka minnen
 • Svartsjuka/avundsjuka
 • Känslor av obehag
 • Skam/skuld
 • PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder