IDP

IDP- Interrupt Distraction Procedure

Det är en kort terapeutisk teknik för kognitiv och emotionell förändring.

När en klient vill ändra en viss övertygelse där han/hon vet intellektuellt att den inte stämmer men ändå inte kan ändra sin inre övertygelse då passar IDP utmärkt. Det handlar om en teknik som också fungerar mycket bra på starka känslor angående vissa tankar eller inre bilder.

IDP och Emi ger snabba och omedelbara effekter och man får snabbt goda resultat.

IDP är lämpligt vid :

  •  Ångest
  •  Humörsvängningar
  • Förändring av inre övertygelser
  • Vissa somatiska störningar
  • Dämpning av känslomässiga reaktioner kopplade till vissa händelser, inre bilder eller tankar.

Hur går det till?

Klienten leds ner i ett avslappnat tillstånd där det sker ett anta interventioner om 20 sek. Under dessa 20 sekunder uppmanas klienten att samtidigt koncentrera sig på en inre bild av den smärta/känsla som klienten söker för, och en neutral, likgiltig bild som leder till att oron minskar i intensitet. Därefter ersätts den negativa övertygelsen med en mer positiv bild.