GDPR

DEKLARATION OM SAMTYCKE

Vad jag samtycker till;

Jag samtycker härmed till att Herb Pharma Sverige AB Sverige AB och deras tredjeparts serviceleverantörer får samla in, använda, överföra och bearbeta mina personuppgifter för följande ändamål (”Ändamål”):

  1.  att erbjuda marknadsförings- och utbildningsinformation relaterad till Herb Pharma Sverige AB:s produkter och service; och
  2.  för att bearbeta beställningar, och allmän administration.

Personuppgifter som Herb Pharma Sverige AB vill samla in och lagra om mig: Jag samtycker även till att Herb Pharma Sverige AB får samla in och lagra uppgifter om mig (som exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress), om min hälsa och mitt användande av kosttillskott.

Hur Herb Pharma Sverige AB kan kontakta mig: Jag samtycker slutligen till att låta Herb Pharma Sverige AB kontakta mig via telefon, sms, e-post, brev, social media eller andra kommunikationsmetoder, men endast för de Ändamål som anges ovan.

Hur kommer Herb Pharma Sverige AB att behandla mina personuppgifter: Herb Pharma Sverige AB respekterar och skyddar individens personliga information. Överföring av personuppgifter till tredje parter kommer endast att ske i syfte att stödja de Ändamål som beskrivs ovan. Uppgifter kan samlas in och bearbetas genom Herb Pharma Sverige AB:s nätverk, vilket kan inkludera bearbetning av personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Personuppgifterna lagras så länge det behövs för att uppfylla Ändamålet, eller tills jag informerar Herb Pharma Sverige AB i enlighet med mina rättigheter som beskrivs nedan.

Vilka är mina rättigheter: Jag kan kontakta Herb Pharma Sverige AB när som helst och begära:

  • Åtkomst till mina uppgifter;
  • korrigering eller radering av mina uppgifter;
  • restriktioner för Herb Pharma Sverige AB gällande bearbetning av mina uppgifter;
  • motta mina uppgifter i ett maskinläsligt format (överförbarhet av uppgifter); och
  • dra tillbaka mitt samtycke till det som anges ovan.

Om jag har frågor eller funderingar gällande denna deklaration om samtycke, kan jag kontakta Herb Pharma Sverige AB:s dataskyddsombud anneli.sandstrom@herbpharma.se. Om jag har en dispyt med Herb Pharma Sverige AB har jag rätt att skicka klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten (i Sverige är det Datainspektionen).